Materiał Partnera

Jak sporządzić dobry biznesplan?

Jak sporządzić dobry biznesplan?

Choć nie ma ściśle określonego wzoru na stworzenie dobrego biznesplanu, to jednak są pewne standardy, które mogą znacznie wpłynąć na jego jakość, a co za tym idzie, na decyzję dotyczącą uzyskania dofinansowania. Dobry biznesplan to także subiektywna informacja o tym, czy powstające przedsiębiorstwo rzeczywiście ma szansę na rozwój i przebicie się przez konkurencję.

Biznesplan rozpoczyna się od streszczenia

W streszczeniu są zawarte wszystkie najważniejsze informacje z pozostałych części biznesplanu. W tym miejscu znajduje się cel jego stworzenia, wysokość środków potrzebnych do rozwoju firmy, główne dane finansowe, doświadczenie umożliwiające podjęcie się przedsięwzięcia oraz opisy produktów, usług i rynków zbytu oparte na korzyściach dla klientów. Streszczenie powinno być napisane dopiero po stworzeniu pozostałych części. Jego celem jest przykucie uwagi czytelnika.

Charakterystyka firmy i charakterystyka przedsięwzięcia

W charakterystyce opisującej przedsiębiorstwo znajdują się takie informacje jak nazwa, forma prawna, dane adresowe, krótkie przedstawienie właścicieli,  historia firmy, posiadane zasoby oraz otrzymane nagrody i certyfikaty. Natomiast charakterystyka przedsięwzięcia to szczegółowy opis przedmiotu działalności, opis produktu oraz cechy wyróżniające się na tle konkurencji. Jak tłumaczy ekspert biura rachunkowego Ed-Pro Expert:
W tym punkcie bardzo ważny jest opis polityki cenowej z uwzględnieniem rabatów, jednostkowy koszt produktu, cena u konkurencji oraz prognozowany udział w rynku.

Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne

Biznesplan powinien także zawierać informacje o kwalifikacjach kadry zarządzającej, pracowników, jak również struktury organizacyjnej. Do otoczenia wewnętrznego należy dodać informacje o wynagrodzeniu pracowników, podział obowiązków, system motywacji i szkolenia. Natomiast otoczenie zewnętrzne skupia się na środowisku, w którym firma funkcjonuje. Jest to opis analizy rynku i działającej na nim konkurencji oraz charakterystyka potencjalnych klientów. W tej części warto przeprowadzić analizę SWOT, która polega na zestawieniu mocnych i słabych stron oraz opisie szans i zagrożeń rynku.

Strategia marketingowa, plan finansowy i harmonogram

Kolejny punkt biznesplanu zawiera opis kampanii reklamowej i budżetu przeznaczonego na ten cel, sposoby dotarcia do klientów i plany promocyjne. Analiza finansowa to bardzo ważna część biznesplanu, bowiem może zadecydować o powodzeniu przedsięwzięcia. Powinna składać się z bilansu, rachunków zysków i strat, wykazu środków trwałych, opisu progu rentowności oraz rachunków przepływów środków pieniężnych. Dobry biznesplan musi zawierać wiarygodne dane, aby nie wzbudziły podejrzeń u osoby oceniającej. Ostatnim punktem jest harmonogram działań, który powinien być rozpisany przynajmniej na 5 lat. W tym punkcie należy umieścić cele realizacji, sposoby na ich osiągnięcie oraz czynniki, które pomogą je osiągnąć.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję