Artykuł sponsorowany

Co wchodzi w skład wyposażenia ADR?

Co wchodzi w skład wyposażenia ADR?

Wyposażenie ADR to elementy niezbędne w pojeździe, który jest wykorzystywany do przewozu substancji niebezpiecznych. Ułatwia ono właściwe oznakowanie auta, niezbędne w czasie prowadzenia akcji ratowniczej po wypadku drogowym czy kolizji. Specjalne akcesoria wchodzące w jego skład umożliwiają też kierowcy podjęcie niezbędnych w razie niebezpieczeństwa czynności oraz zabezpieczają go przed skutkami kontaktu z ładunkiem.

Jakie zagrożenia wiążą się z przewozem materiałów niebezpiecznych?

Większość przewozów towarów w obrębie Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem transportu kołowego. Część całego tonażu, sięgająca kilkunastu procent to ładunki zaliczane do niebezpiecznych. Są to substancje różnego rodzaju, od paliw płynnych i skroplonych gazów, aż po chemikalia stosowane w przemyśle. Duża część z nich stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego ze względu na łatwopalność lub toksyczność wydzielanych oparów. Ponieważ kolizje oraz poważne wypadki są nieodłączną składową ruchu samochodowego, w tym także związanego z przewożeniem towarów niebezpiecznych, konieczne jest przestrzeganie specjalnych zaleceń służących ograniczeniu powstających zagrożeń. Poza działaniem systemu ratownictwa chemicznego w ramach Państwowej Straży Pożarnej jedną z podstawowych metod eliminowania ryzyka skażeń jest przestrzeganie zaleceń związanych ze specjalnym wyposażeniem ADR niezbędnym w pojazdach, właściwym oznaczeniem oraz posiadaniem specjalnych uprawnień przez kierowców, jak również osób odpowiedzialnych za przygotowanie ładunku – wyjaśnia specjalista z firmy GAS-POŻ-BIS, która zajmuje się sprzedażą sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego.

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest regulowany przez przepisy międzynarodowej konwencji ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), podpisanej w 1957 roku, a ratyfikowanej przez Polskę w  1975 roku. Tekst konwencji jest stale aktualizowany i dopasowywany do zmieniających się uwarunkowań technicznych i logistycznych, a zmiany wprowadzane co dwa lata stają się podstawą dla działania przewoźników z wszystkich państw-sygnatariuszy. Szczegółowe zapisy znajdują się w dwóch załącznikach do dokumentu A, gdzie zawarto informacje na temat kategorii substancji niebezpiecznych oraz B, w którym sprecyzowano wymogi związane z niezbędnymi zabezpieczeniami i oznaczeniami.

Substancje niebezpieczne, które są objęte przepisami konwencji to m.in. materiały łatwopalne, grożące eksplozją, żrące, trujące lub toksyczne, a także materiały promieniotwórcze, zakaźne czy silnie utleniające. Wszystkie substancje są podzielone na 13 klas, każda z nich ma indywidualny numer UN, który pozwala na jej szybką identyfikację. Towary tego rodzaju mogą być przewożone zarówno cysternami, jak i luzem albo w opakowaniach – m.in. w butlach, beczkach czy pudłach lub tzw. DPPL, czyli dużych pojemnikach do przewozu luzem. W takim przypadku opakowania materiałów powinny nosić odpowiednie oznakowanie w postaci kodu substancji niebezpieczniej UN, jak również naklejki lub tabliczki z odpowiednią grafiką i klasą substancji. Oznaczenie obejmuje też symbole w postaci strzałek, pokazujące właściwą pozycję transportową opakowania.

Niezależnie do rodzaju pojazdu przewożącego ładunek ADR niezbędne będzie właściwe wyposażenie obejmujące zarówno specjalne zestawy ARD, które muszą być umieszczone w samochodzie, jak i prawidłowe oznaczenie, którego celem jest ułatwienie prowadzenia akcji ratunkowej, w razie ewentualnego wypadku lub kolizji.

Wyposażenie niezbędne przy przewozie substancji niebezpiecznych

Każdy pojazd przewożący ładunki niebezpieczne musi być prowadzony przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia, a ładunek powinien być przygotowany przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie, tzw. doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W każdym aucie musi się znaleźć specjalne wyposażenie ADR, które obejmuje odpowiednie środki gaśnicze, środki ochrony indywidualnej dla kierowcy oraz osób towarzyszących ładunkowi, a także prawidłowe oznaczenie w postaci tablic montowanych na aucie, cysternie albo naczepie. Niezbędna jest również kompletna dokumentacja ładunku, w której powinny znaleźć się m.in. poprawnie wypełniony dokument przewozowy, instrukcje wypadkowe dla kierowcy, które określają sposób postępowania oraz dokładną charakterystykę substancji i powodowanego przez nią zagrożenia, a także świadectwo ADR niezbędne dla cystern i aut przewożących materiały wybuchowe zaliczane do klasy 1.

Wyposażenie ADR obejmuje umieszczone w pojeździe urządzenia gaśnicze przeznaczone do użytku w razie pożaru auta. Obowiązkowa jest gaśnica do gaszenia pożarów A, B, C, która zawiera przynajmniej równowartość 2 kg proszku gaśniczego stosowana przy pojawieniu się ognia w przedziale silnikowym albo w kabinie. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony musi być wyposażony również w gaśnicę lub zestaw gaśnic zawierający równowartość 4 kg proszku gaśniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów A, B, C. Samochód ciężarowy o DMC od 3,5 do 7,5 tony powinien mieć na wyposażeniu gaśnicę pozwalająca na gaszenie pożarów A, B, C zawierającą co najmniej równowartość 8 kg proszku gaśniczego, przy czym, jeśli gaśnic jest więcej, to jedna z nich powinna mieć pojemność 6 kg proszku gaśniczego lub równoważnego środka gaśniczego. Ciężarówki o DMC powyżej 7,5 tony powinny przewozić gaśnice, które umożliwiają gaszenie pożarów z grupy A, B i C o pojemności 12 kg proszku gaśniczego lub ekwiwalentu, przy czym choć jedna z nich musi mieć pojemność 6 kg proszku gaśniczego lub równorzędnej substancji.

Zestaw ADR niezbędny w każdym aucie przewożącym ładunki niebezpieczne musi zawierać przynajmniej jeden klin, który może zostać użyty do zablokowania kół dopasowany do masy pojazdu i rozmiaru kół, co najmniej dwa znaki stojące ostrzegające przed awarią i unieruchomieniem pojazdu. Mogą to być m.in. trójkąty odblaskowe, pachołki odblaskowe albo pomarańczowe światła błyskowe zasilane bateryjnie. W wyposażeniu musi też być kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy oraz każdej osoby towarzyszącej ładunkowi. Konieczna jest również latarka nieiskrząca dla każdej osoby znajdującej się w pojeździe.

Kierowca prowadzący pojazd oraz osoby mu towarzyszące powinny dysponować środkami ochrony indywidualnej dopasowanymi do istniejących zagrożeń związanych z przewożonym ładunkiem. W grę wchodzi tu m.in. odzież ochronna, a także obuwie ochronne, okulary ochronne, rękawice ochronne, a także konieczny sprzęt ratunkowy – aparatura do płukania oczu, aparaty oddechowe z odpowiednimi filtrami. Pojazd musi też być wyposażony w sprzęt umożliwiający wykonanie instrukcji wypadkowych. W zależności od rodzaju ładunku mogą to być np. łopata do zbierania materiałów sypkich oraz urządzenia do uszczelniania wlotów otworów kanalizacyjnych czy pojemnik do zbierania pozostałości w przypadku przewozu materiałów stałych i materiałów ciekłych.

Oznaczenie pojazdu przewożącego ładunki ADR

Pojazdy przewożące substancje niebezpieczne zgodnie z postanowieniami konwencji ADR muszą być w specjalny sposób oznakowane, przy czym dotyczy to aut przewożących większą ilość substancji i dotyczy ładunków powyżej 8 ton. Podstawowym oznaczeniem pojazdu z ładunkiem ADR jest tablica w kolorze pomarańczowym z czarną obwódką, na której są umieszczone dwa kody. Nad kreską w górnej części tablicy znajduje się tzw. kod niebezpieczeństwa HIN, który podaję kategorię danej substancji. Pierwsza cyfra oznacza rodzaj materiału np. cyfra 2 to gaz, 3 – materiał ciekły zapalny, a 4 – materiał stały zapalny. Kolejna cyfra precyzuje rodzaj zagrożenia. Np. 1 to niebezpieczeństwo eksplozji, 3 – łatwozapalność, a 8 – działanie żrące. Jeśli druga cyfra jest powtórzona, oznacza to nasilenie zagrożenia. Jeżeli numer NIH zawiera literę „X”, to substancja nie może mieć kontaktu z wodą. Pod kreską znajduje się natomiast numer UN będący kodem konkretnej substancji. Oznaczenie „1090” oznacza aceton, „1005” amoniak, a „1017” chlor. Pomarańczowa tablica z numerami jest umieszczane z przodu i z tyłu pojazdu, a także na jego bokach.

Poza tablicą z numerami NIH i UN na pojeździe jest też zamontowana tablica w postaci obróconego o kąt 45° kwadratu z graficznym symbolem zagrożenia. Znajdują się na nich piktogramy, które są też na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych przewożonego towaru. Ważny jest również kolor i wzór tła. Poza symbolem, np. poziomą kreską z płomieniami na czerwonym tle oznaczającą gazy palne, czy czaszką z piszczelami na białym tle wskazującą na gazy trujące na tabliczkach są także oznaczenia klasy i podklasy ADR. Mogą to być np. umieszczone na pomarańczowym tle duże cyfry „1.4” wskazujące na materiał stwarzający małe zagrożenie wybuchem, umieszczona niżej „*” oraz „1” oznaczająca klasę materiały wybuchowe. Tablice ostrzegawcze muszą być umieszczone na obu bokach i z tyłu pojazdu przewożącego towary niebezpieczne.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Dodaj komentarz

Dziękujemy za dodanie komentarza

Po weryfikacji, wpis pojawi się w serwisie.

Błąd - akcja została wstrzymana

pozostała liczba znaków: 1000

Komentarze użytkowników do artykułu

Artykuł Cię zaciekawił? Dowiedziałeś się czegoś więcej? Koniecznie zostaw komentarz! Skomentuj jako pierwszy i podziel się swoimi wrażeniami. Napisz, jak oceniasz nasz artykuł i zostaw opinię. Weź udział w dyskusji. Masz wątpliwości i chcesz dowiedzieć więcej na temat poruszanego zagadnienia? Daj znać, o czym jeszcze chciałbyś przeczytać. Dziękujemy za Twój wkład w budowę bazy komentarzy. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami i komentarzami innych użytkowników.

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Dbamy o Twoją prywatność

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.

Dzięki nim zapewniamy prawidłowe działanie strony internetowej, a także możemy lepiej dostosować ją do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników na stronie, a także pozwalają na odpowiednie dopasowanie treści reklamowych, również przy współpracy z wybranymi partnerami. Możesz zarządzać plikami cookies, przechodząc do Ustawień. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Zaawansowane ustawienia cookies

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego wyświetlania strony. Dzięki nim możemy ulepszyć usługi oferowane za jej pośrednictwem, na przykład dostosowując je do wyborów użytkownika. Pliki z tej kategorii umożliwiają także rozpoznanie preferencji użytkownika po powrocie na naszą stronę.

Analityczne pliki cookie zbierają informacje na temat liczby wizyt użytkowników i ich aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki nim możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po niej i jakimi informacjami są zainteresowani. Dzięki temu możemy lepiej dopasować stronę internetową do potrzeb użytkowników oraz rozwijać naszą ofertę. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo.

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Umożliwiają rozpoznanie zainteresowań użytkownika oraz wyświetlanie odpowiednich reklam zarówno na naszej stronie, jak i na innych stronach internetowych i platformach społecznościowych. Pliki z tej kategorii pozwalają także na mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.