Projektowanie zieleni komunikacyjnych

Wydaje się, że rozwój stale powiększających się miast przebiega samorzutnie i chaotycznie. To tylko złudzenie. Rozrost miast jest starannie planowany. Współcześnie próbuje się dbać nie tylko o to, aby urbanizowane tereny były funkcjonalne, ale też o ich wygląd i szeroko pojętą przyjazność. Stąd przy planowaniu miasta angażuje się projektantów zieleni komunikacyjnych.

zielen miejska

Funkcja zieleni w mieście

Większość z nas żyje w miastach. Aby mogły one powstać, trzeba było zająć i wykarczować całe połacie lasów, wyrównać teren i pozbawić go zieleni. Dopiero wtedy można stawiać domy i prowadzić nitki szos. Jednak życie wśród betonu, asfaltu i szkła jest nie do wyobrażenia. Z tego powodu ponownie zapełniamy swoje miejsce do życia zielenią. Rośliny mają kilka funkcji. Po pierwsze – pochłaniają dwutlenek węgla i produkują z niego tlen. Gdyby nie to, powietrze w miastach byłoby bardzo zanieczyszczone i konieczne byłyby stacje jego uzdatniania. Oprócz tego tereny zielone stanowią często miejsca rozrywki i rekreacji dla ludności – parki i skwery z ławkami to miejsce spotkań, spacerów, imprez kulturalnych i innych. Nie należy zapominać o funkcji estetycznej – starannie dobrane i rozlokowane rośliny ożywiają wygląd miasta i upiększają je, a także dają namiastkę natury, której tak bardzo brakuje między blokami i ulicami.

Czym charakteryzuje się zieleń przy ciągach komunikacyjnych?

Projektanci zieleni miejskiej starają się zagospodarować każdy skrawek wolnej przestrzeni. Jest to szczególnie trudne zadanie na wąskich pasach wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Czym cechuje się dobrze zaprojektowana zieleń przy chodnikach, jezdni, torach kolejowych i innych?

Najłatwiej operuje się na stosunkowo szerokich pasach. Trzy metry to wymiar, który pozwala już na pewną swobodę nasadzeń. Poniżej tej wartości należy zrezygnować z sadzenia drzew. Lepiej sprawdzają się tu niskie krzewy, które wraz z trawą zapobiegają zanieczyszczaniu powietrza pyłami.

Jeżeli jest na to miejsce, a dodatkowo w pobliżu znajdują się siedziby ludzkie, w miarę możliwości roślinność nasadza się warstwami; każda warstwa stanowi kolejny „filtr”, na którym zatrzymują się zanieczyszczenia, dzięki czemu mieszkańcy okolicy mogą cieszyć się czystym powietrzem w domach.

Przydrożne pasy zieleni nieprzypadkowo pozbawione są kwiatów i drzew. Ograniczałyby one widoczność i rozpraszały uwagę. Nie nasadza się także roślin iglastych, które źle znoszą powietrze zanieczyszczone spalinami.

To tylko kilka podstawowych zasad. Dobry projektant dysponuje nie tylko wiedzą, ale też wyobraźnią i smakiem, które pozwalają mu tworzyć niesamowitą miejską przestrzeń. Takie są np. projekty od www.park-m.pl.