Projektowanie przestrzeni biurowej zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.

Projektując przestrzeń biurową, każdy pracodawca musi pamiętać o zaaranżowania jej tak, by stworzyć nie tylko bezpieczne, ale i higieniczne warunki pracy. Według prawa pracy należy stosować m.in. obowiązujące przepisy BHP i Ppoż. O czym konkretnie trzeba pamiętać podczas aranżacji biura zgodnie z obowiązującym prawem?

aranzacja-biura

Zasady BHP w biurze – o czym pamiętać przy jego projektowaniu?

Na wstępie należy pamiętać, że w świetle przepisów biuro nie powinno być zlokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu (z wyjątkiem firm wymagających tego rodzaju produkcji, tj. chłodnie itp.). Podczas projektowania stanowisk należy również mieć na uwadze fakt, że każdy pracownik musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m3 wolnej powierzchni podłogi. Ponadto, jeśli projekt przestrzeni biura zakłada stworzenie wnętrza typu open space, warto wiedzieć, że ścianki działowe muszą mieć odpowiednie parametry akustyczne, a szklane muszą być wykonane ze szkła hartowanego, bezpiecznego.

Projektowanie biura zakłada również dobór drzwi, które, aby były zgodne z przepisami Ppoż, muszą mieć dopasowany do liczby pracowników wymiar, a ich kierunek otwierania musi być zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przeciwpożarowymi. Projekt przestrzeni biurowej powinien zakładać również wybór odpowiedniej liczny źródeł oraz rodzaju oświetlenia – musi on uwzględniać zarówno oświetlenie naturalne- obowiązkowe jak i sztuczne (500 lux na biurko pracownicze) Ponadto, aby zaprojektować biuro zgodnie z przepisami BHP, należy również pamiętać o szczegółowych regulacjach dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy. Odległość między urządzeniami na biurkach powinna wynosić co najmniej 0,6 m, zaś między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m. Ponadto, biorąc pod uwagę ergonomię i higienę pracy, należy również pamiętać, by wyposażenie (np. biurko) było także zgodne z przepisami, a m.in. odległość oczu pracownika od ekranu monitora wynosiła od 400 do 750 mm.

Ochrona przeciwpożarowa w biurze – przepisy

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów cała odpowiedzialność z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na zarządcy lub użytkowniku budynku na podstawie zawartej wcześniej umowy cywilnoprawnej stwierdzającej użytkowanie lub zarząd.

Dlatego też podczas projektowania przestrzeni biurowej, należy uwzględnić wyposażenie jej w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – podkreśla specjalista z firmy Interbiuro z Warszawy.

Ponadto, należy również stosować się do wymagań instalacyjnych, technologicznych i techniczno-budowlanych. Przestrzeń musi być tak zaprojektowana, by umożliwiała ewakuację oraz prowadzenie akcji ratowniczej.

śr. ocena 5 / głosów 5