Robotyzacja w przemyśle. Wyspy zrobotyzowane

W XX wieku wizja automatyzacji procesów przemysłowych była źródłem obaw o miejsce człowieka w świecie. Dziś wszyscy zdajemy sobie sprawę z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą możliwość wykorzystania precyzyjnych maszyn do wykonywania czynności zbyt męczących lub żmudnych dla człowieka. Robotyzacja w produkcji i logistyce nie tylko zmniejsza koszty przedsiębiorstw, ale też zwiększa bezpieczeństwo ich pracowników.

Choć nowoczesne maszyny są w stanie zastępować pracowników podczas wykonywania rozmaitych, nawet bardzo skomplikowanych czynności mechanicznych, nie zagrażają pozycji człowieka w porządku świata. Zrobotyzowane stanowiska na liniach produkcyjnych zapewniają znacznie większą wydajność niż te, przy których pracują ludzie, jednak nad działaniem każdej maszyny zawsze musi czuwać człowiek. Maszyny nie wypierają ludzi – robotyzacja w przemyśle przesuwa człowieka na stanowiska kontrolne, wymagające dużej wiedzy, ale nie wysiłku mięśni.

Wyspy zrobotyzowane

Wyspę zrobotyzowaną, czy też gniazdo zrobotyzowane, tworzą maszyny umożliwiające pełną automatyzację danego etapu procesu przemysłowego. Mamy tu więc na myśli np. automatyczne stacje montażowe czy automatyczne systemy paletyzujące na końcach linii produkcyjnych. Roboty mogą sortować elementy na taśmach, przenosić je i łączyć za pomocą różnych technik, od zgrzewania po spawanie.

Całkowicie zrobotyzowane stanowisko zasilane energią elektryczną może pracować nieprzerwanie przez bardzo długi czas, zapewniając powtarzalność wszystkich czynności bez ryzyka popełnienia błędu. Oczywiste jest, że takie rozwiązanie zapewnia przedsiębiorstwom liczne korzyści finansowe.

Kolejną zaletą wykorzystania robotów w przemyśle jest możliwość stosowania ich w warunkach niesprzyjających człowiekowi. W halach produkcyjnych, w których obecne są szkodliwe dla człowieka związki chemiczne, na niewielkich przestrzeniach, niespełniających wymogów BHP, z powodzeniem sprawdzą się systemy automatyczne.

Człowiek w zrobotyzowanym przemyśle

Zatem roboty rzeczywiście zastępują ludzi na najniższych stanowiskach w zakładach przemysłowych. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na operatorów tych zaawansowanych technologicznie maszyn. Wszystkie czynności wykonywane przez roboty muszą być wcześniej zaprogramowane przez człowieka. Nad poprawnym działaniem urządzeń również czuwają ludzie – mówi ekspert z Cassioli Polska.

Przyszłości przemysłu należy więc upatrywać w robotyzacji. Znaczna redukcja kosztów, wzrost bezpieczeństwa pracowników, poprawa jakości wyrobów przez zwiększenie powtarzalności w produkcji, precyzja i duże tempo operacji wykonywanych przez maszyny – wszystko to sprawia, że automatyzacja i robotyzacja w przemyśle jest nie tylko nieuchronna, ale również korzystna dla człowieka.

śr. ocena 5 / głosów 5