Na czym polega rekuperacja

Rekuperacja, czyli wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, jest doskonałym sposobem odzyskiwania ciepła, który niesie ze sobą spore oszczędności. Na tego typu instalację decyduje się coraz więcej osób, szczególnie tych, które chcą żyć ekologicznie i mają na celu ograniczenie wydatków. Sprawdźcie na czym polega rekuperacja.

Zadania rekuperacji

Rekuperacja jest procesem odzyskiwania energii cieplnej i ponownego jej wykorzystania. Dokonuje się tego ze wszystkich rodzajów spalin i gazów odpadkowych. Tego typu rozwiązanie stosowane jest w układach wentylacyjnych i służy do ogrzewania świeżego powietrza.

-Proces rekuperacji pozwala na zmniejszenie zużycie energii przeznaczonej na ogrzewanie oraz umożliwia ustabilizowanie temperatury jaka panuje wewnątrz pomieszczenia. Czasem wykorzystuje się go do przekazywania temperatury świeżej wodzie – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę Probon Serwis.

Do zadań mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem należy przeprowadzanie procesu wymiany powietrza w pomieszczeniach oraz odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego. Oba procesy przebiegają jednocześnie, aby bilansować ilość wywiewanego i nawiewanego powietrza. Rekuperator, będący głównym elementem instalacji, odpowiada za odzyskiwanie ciepła.

Przebieg rekuperacji

Proces rekuperacji może być przeprowadzany dzięki urządzeniom zwanym rekuperatorami, służącym do krzyżowej wymiany powietrza. Przebiega on w sposób następujący:

  • Świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz, za pomocą czerpni, kanałem wlotowym, w którym przechodzi przez filtry zasysające alergeny, pyłki i drobiny kurzu. Następnie przechodzi kanałami wentylacyjnymi do rekuperatora. W tym samym czasie z pomieszczeń technicznych w domu (WC, garderoba, łazienki, kuchnia) zaciągane jest zużyte powietrze, które trafia do rekuperatora, gdzie oddaje swoje ciepło powietrzu pobranemu z zewnątrz, mijając się z nim w kanalikach wymiennika.
  • Powietrze zużyte usuwane jest przez wyrzutnię poza budynek.
  • Ogrzane i oczyszczone powietrze nawiewane jest do salonu, sypialni, gabinetu i innych pomieszczeń.

Warto wiedzieć, że ruch powietrza w nowoczesnych rekuperatorach wymuszany jest poprzez energooszczędne wentylatory na prąd stały. Co więcej, zastosowanie kanałów wentylacyjnych z gładkimi ściankami wewnętrznymi zmniejsza hałas i opory przepływu do poziomu minimalnego.