Czym jest system MES?

System MES (ang. Manufacturing Execution Systems), inaczej System Realizacji Produkcji, służy do śledzenia i zbierania informacji w trakcie procesów produkcyjnych. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska. Poza poprawą wydajności procesów produkcji system MES ma wiele innych zalet, o których dowiecie się, czytając nasz artykuł. Zapraszamy do lektury.

Systemy MES i ich miejsce w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie można wyróżnić warstwę biznesową i warstwę produkcyjną. Pierwsza jest związana z planowaniem oraz logistyką; wspomagają ją systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). W warstwie produkcyjnej zastosowanie mają m.in. systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) oraz różnego rodzaje komputery i sterowniki. Pomiędzy tymi dwiema warstwami znajdują się systemy MES, które dostarczają informacji, mające na celu optymalizację operacji produkcyjnych – od procesu zamówienia do etapu dostarczenia gotowych produktów.

Elementy systemu MES

System MES składa się z kilku elementów, które pozwalają na monitorowanie i zbieranie danych oraz przedstawieni ich w sposób użyteczny dla operatorów maszyn, kierowników produkcji oraz pracowników całego zakładu produkcyjnego. W ich skład wchodzi serwer z bazą danych, elementy automatyki (np. sterowniki), które są wykorzystywane do właściwego pozyskiwania danych, oraz urządzenia końcowe (m.in. komputery, urządzenia mobilne, panele HMI), umożliwiające komunikację z serwerem i maszynami w celu odczytania i prezentacji danych. Ponadto, niezbędne jest oprogramowanie użytkownika z odpowiednim interfejsem. Są to programy lub aplikacje, które pozwalają pracownikom prawidłowy odczyt, wprowadzanie oraz przetwarzanie danych.

Jakie są funkcje systemu MES?

Obszary funkcjonalne systemów MES realizowane są jako oddzielne moduły oprogramowania MES. Przede wszystkim monitorują produkcję i zarządzają zmianami, które w niej zachodzą, dzięki czemu możliwe jest szybkie ograniczenie liczby wybrakowanych produktów i częstości występowania błędów personelu. Systemy MES służą także do monitorowania oraz analizy wydajności maszyn, linii, a także stanowisk produkcyjnych. W zakresie tego obszaru odbywa się zbieranie informacji o przestojach i postępie realizowanych zleceń.

Czynności, takie jak: monitorowanie danych o dostawcach, zużyciu surowców czy zadaniach, które wykonują konkretni pracownicy, są przeprowadzane w ramach śledzenia produkcji. Wszelkie informacje na ten temat zapisywane są w bazie danych i na ich podstawie można odtworzyć genealogię produkcji. Oprócz tego dane pomiarowe analizowane są pod kątem przyczyn odchyleń parametrów produktów od zadanych wartości. Odpowiedzialny jest za to moduł zarządzania jakością, a na podstawie wyników wprowadzane są właściwe działania korekcyjne.

W ramach gromadzenia i akwizycji danych zapisywane są informacje produkcyjne (np. o stanach maszyn lub parametrach procesów i produktów), które rejestrują sterowniki PLC, systemy SCADA czy systemy DCS. Na ich podstawie tworzone są raporty przeznaczone dla personelu produkcyjnego i kadry zarządzającej. Zarządzanie obiegiem dokumentów (instrukcji, schematów czy wytycznych w zakresie montażu, transportu i przechowywania), które jest kolejnym obszarem funkcjonalnym MES, polega natomiast na kontroli przepływu między poszczególnymi działaniami przedsiębiorstwa oraz jego pracownikami.

Zarządzanie alokacją zasobów ma na celu dostarczenie informacji o stanie maszyn, materiałów i zapasów, a także o dokumentach, które są niezbędne do wykonania konkretnej operacji produkcyjnej. Dzięki tej funkcji można sprawdzić dostępność surowca w magazynie, a także zarezerwować daną maszynę na określony przedział czasowy. Za dostarczanie informacji o pracownikach (m.in. obecność, dopuszczenie do wykonywania konkretnych zadań) odpowiedzialny jest moduł zarządzania zasobami ludzkimi. Na ich podstawie tworzone są raporty, uwzględniające wydajność oraz koszt pracy personelu.

Warto również wspomnieć o funkcji zarządzania ruchem, która zapewnia wsparcie w obszarze prac konserwacyjnych, naprawczych oraz modernizacyjnych, oraz funkcji harmonogramowania produkcji, służącej do opracowywania planów produkcji. Ostatnim obszarem funkcjonalnym systemu MES jest rozdział zadań produkcyjnych, który polega na zarządzaniu podziałem pracy w ramach realizowanych zamówień między poszczególnymi jednostkami produkcyjnymi zakładu.

Jedną z firm, która pomaga wdrożyć system MES w zakładach przemysłowych, jest Raion Automatyka. Specjaliści w niej zatrudnieni zajmują się projektowaniem, prefabrykacją szaf sterowniczych, a także przeprowadzaniem montażu i integracji systemów MES. Dysponują oni dużą wiedzą, nowoczesnymi narzędziami oraz zdobywanym przez lata doświadczeniem, które pozwalają na podejmowanie się nawet najbardziej nietypowych zadań.

śr. ocena 5 / głosów 5