Kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Przegląd ofertowy

W Polsce pojawia się coraz więcej cudzoziemców. Młodzi przyjeżdżają studiować i korzystać z innych form edukacji z programu Erasmus, osoby w różnym wieku, zarówno ze wschodu, jak i zachodu, przyjeżdżają do pracy. Wszyscy oni potrzebują uczyć się języka polskiego. Istnieją szkoły, które wyspecjalizowały się tylko w nauce naszego ojczystego języka. Jaka jest ich oferta?

Choć trudno nam w to uwierzyć, język polski należy do jednych z najtrudniejszych na świecie. Dla cudzoziemców trudna jest zarówno gramatyka, jak i „szeleszcząca” wymowa, dodatkowo, nasz język dla wielu z nich nie jest podobny do żadnego innego języka, który znają. Stąd potrzeba kształcenia nauczycieli – specjalistów. Nie wystarczy, że dobrze mówią polsku, często niewystarczające jest nawet wyższe wykształcenie na polonistyce o specjalizacji nauczycielskiej. Co innego uczyć polskiej gramatyki i literatury Polaków, tutaj wychowanych, a co innego od absolutnych podstaw wyjaśnić niuanse polskiej kultury i gramatyki komuś, kto pierwszy raz zawitał do naszego kraju.

Lektorzy powinni dodatkowo  skończyć studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego – wyjaśnia pracownik Szkoły Makilen w Krakowie, w której języka polskiego obcokrajowcy uczą się od lat.

Jakie kursy j. polskiego oferują szkoły

Prócz profesjonalnie przygotowanej kadry, ważna jest adekwatna do potrzeb obcokrajowców oferta kursów i konsultacji. Zazwyczaj spodziewamy się, że podobnie, jak w przypadku języków obcych dla Polaków, zaoferują nam kursy trwające cały semestr, a kolejne ukończone semestry będą uwieńczone ukończeniem kolejnego stopnia nauki. Takie kursy j. polskiego oczywiście też są oferowane, można się na nich przygotować do egzaminu (B1,B2,C2). Trzeba jednak pamiętać, że cudzoziemcy przyjeżdżają na różne okresy czasu i różne są ich potrzeby w zakresie nauki naszego języka. Dlatego często proponuje im się kursy w trybie przyśpieszonym – czyli tzw. kursy intensywne, w tym także szkoły letnie albo kursy trysemestralne.

Dostosowuje się zajęcia do wieku uczniów – np. studentom oferuje się kursy przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce, tworzone są też specjalne grupy dla seniorów. Szkoły przygotowują też kursy specjalistyczne, związane z nauką słownictwa zawodowego na różnych poziomach (B1, B2, C1, C2). Ciekawą propozycją są kursy przetrwania. Pod groźną nazwą kryją się kursy j. polskiego przygotowane specjalnie dla osób,  które potrzebują szybko nauczyć się komunikować na poziomie praktycznym,  w sytuacjach życia codziennego. Główny nacisk położony jest na podstawowe słownictwo i nabycie umiejętności formułowania pierwszych, prostych zdań w j. polskim. W ofercie dobrych szkół są też zazwyczaj lekcje indywidualne.

śr. ocena 5 / głosów 5