Egzaminy zawodowe dla higienistek stomatologicznych

Higienistka stomatologiczna to jeden z tych zawodów, w których zatrudnienie było, jest i będzie. Choć w przeciwieństwie do dentysty nie wymaga ukończenia wieloletnich studiów medycznych, to nie każdy może nią zostać. W takim charakterze pracować mogą bowiem tylko osoby, które pomyślnie zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Co warto wiedzieć na jego temat?

higienistka-stomatologiczna

Egzamin ten składa się zasadniczo z dwóch części: pisemnej i praktycznej, aczkolwiek w ramach tej drugiej również pojawiają się zadania pisemne. Chodzi tu na przykład o sporządzenie wpisu w karcie choroby albo przygotowanie projektu realizacji prac związanych z przyjęciem pacjenta i przeprowadzeniem konkretnego zabiegu opisanego w zadaniu egzaminacyjnym.

Zadania praktyczne

W części praktycznej egzaminu nie może też oczywiście zabraknąć oceny wykonania samego zabiegu na modelu. Ocenie tej podlega także uwzględnienie zasad bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, czyli m.in. odpowiednie przygotowanie stanowiska i potrzebnych narzędzi, a także końcowe ich uprzątnięcie. W realizacji zadań egzaminacyjnych pomaga uważne przeczytanie załączonych materiałów, takich jak dokumentacja medyczna pacjenta poradni stomatologicznej czy ulotka informacyjna na temat preparatu, którego należy użyć.

Część pisemna

Część teoretyczna egzaminu zawodowego dla higienistek stomatologicznych ma charakter testowy. Zawiera 40 pytań, na każde pytanie zaś przypadają po cztery odpowiedzi do wyboru, przy czym tylko jedna z nich jest prawidłowa. Treść pytań dotyczyć może np. zasad użytkowania, konserwacji i dezynfekcji sprzętu, narzędzi czy aparatury stomatologicznej, a także zagadnień z zakresu immunologii i farmakologii. Nie może również zabraknąć pytań o zabiegi lecznicze i higieniczno-profilaktyczne oraz wspomniane już przepisy BHP.

Przygotowanie do egzaminu

Dla laika nie tylko same polecenia egzaminacyjne, ale też zawarta w nich specjalistyczna terminologia mogą się okazać mocno niejasne. Kluczowe jest więc znalezienie odpowiedniej szkoły, która skutecznie przygotuje nas do egzaminu. Szkołą taką jest chociażby policealne studium medyczne Dental Service w Szczecinie, które może poszczycić się zdawalnością swoich absolwentów na poziomie 100 proc. Nauka w nim trwa dwa lata (cztery semestry), przy czym już od drugiego semestru kursanci biorą udział w praktycznych zajęciach odbywających się w gabinetach stomatologicznych. Podjęcie w nich stałej pracy umożliwia jednak właśnie pomyślne zdanie egzaminu, które otwiera drogę do zatrudnienia także w przychodniach, poradniach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, a dzięki suplementowi do dyplomu EUROPASS – również za granicą.

śr. ocena 5 / głosów 5