Dobry księgowy gwarantem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Funkcja księgowego często bywa marginalizowana czy wręcz niedoceniania – teoretycznie nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na usługi świadczone przez daną firmę ani na wytwarzane przez nią dobra. Dobry księgowy potrafi mieć tymczasem kluczowe znaczenie nie tylko dla codziennego prosperowania przedsiębiorstwa, ale też dla jego dalszego rozwoju, biorąc na siebie ciężar odpowiedzialności za kwestie finansowe, a często także pomagając podjąć ważne decyzje biznesowe.

dobry-ksiegowy

Wiele czynności, które z reguły powierza się księgowym, teoretycznie mogłoby być wykonywanych przez samego prezesa firmy, zwłaszcza niezbyt dużej. Wymagałoby to jednak zdobycia pewnych umiejętności, a poza tym regularnego przeznaczania jakiejś ilości czasu na zajmowanie się sprawami takimi jak choćby ewidencjonowanie przychodów i rozchodów. Ważne jest też trzymanie ręki na pulsie, jeśli chodzi o zmieniające się przepisy (np. z zakresu prawa podatkowego).

Profesjonalny księgowy dysponuje natomiast zarówno fachową wiedzą i doświadczeniem, jak i czasem, który w ramach wykonywanego zawodu poświęca właśnie na aktualizację tej wiedzy oraz na prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie zestawień i sprawozdań czy pilnowanie terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym albo Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Niekoniecznie na etacie

Nie każde jednak przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na zatrudnienie księgowego na etacie. Czy oznacza to, że cała odpowiedzialność za finanse firmy spoczywać musi na osobach, które powinny zajmować się raczej jej rozwojem? Niekoniecznie. Sprawdzonym i chętnie stosowanym rozwiązaniem jest outsourcing usług tego typu usług zewnętrznym podmiotom, takim jak choćby katowickie biuro prawniczo-księgowe K. i K. Wawrzynek. Ma ono jeszcze tę zaletę, że obsługując firmy o różnym profilu, takie biuro będzie mogło wspomóc nas celną radą czy świeżymi pomysłami również spoza domeny działalności naszego przedsiębiorstwa.

Gwarant sprawnego funkcjonowania firmy

Opiniowanie pomysłów przez dobrego księgowego istotnie ułatwia podejmowanie rozmaitych decyzji zarządczych podobnie jak samo rzetelne sporządzanie przez niego zestawień operacyjnych, które eliminuje konieczność opierania się wyłącznie na intuicji czy też jakichś domysłach.

Dobry księgowy okazuje się nieoceniony zresztą nie tylko wtedy, gdy ważą się losy firmy, ale także na co dzień. Pilnuje bowiem na przykład, by ewentualna kontrola nie zakłócała jej bieżącego funkcjonowania (sam kontaktując się z urzędnikami czy audytorami) – a także by nie wykazała jakichkolwiek niedopatrzeń czy nieprawidłowości mogących skutkować nałożeniem na przedsiębiorstwo dotkliwych kar pieniężnych.Księgowy jest potrzebny każdemu przedsiębiorcy. Zarówno temu bardzo dużemu, jak też osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Najczęściej jest to samodzielne stanowisko w dziale finansowym firmy. Wszystko zależy jednak od wielkości firmy, dla której księgowy pracuje. Duże przedsiębiorstwa zatrudniają kilku księgowych odpowiedzialnych za poszczególne działy rachunkowości firmy. Ich przełożonym jest wówczas główny księgowy lub dyrektor finansowy sprawujący pieczę nad całością finansów firmy (łącznie z płacami, tzn. wynagrodzeniami dla pracowników). W firmach mniejszych zdarza się, że księgowy zajmuję się zarówno rachunkowością firmy, jak i kwestiami kadrowo-płacowymi.

śr. ocena 5 / głosów 5