Gród na górze Birów – gratka dla miłośników historii i nie tylko

Wyżyna Częstochowska kryje w sobie wiele niezwykle ciekawych miejsc. Jednym z nich jest Birów, wzgórze, które w minionych wiekach stało się domem dla wielu różnych kultur. Dziś miłośnicy historii – i nie tylko – mogą zwiedzać zrekonstruowany na koronie wzgórza gród oraz zagłębić się w jego niezwykle jaskinie. Nic dziwnego, że jest to miejsce tak chętnie odwiedzane przez turystów.

Wyżyna Częstochowska

Historia Birowa

Od roku 2008 osoby odwiedzające Birów mają szansę zobaczyć na wzgórzu zrekonstruowaną osadę, wzorowaną na budownictwie pierwszych Piastów. Gród na Birowie został zbudowany głównie przy użyciu drewna, choć źródła historyczne i archeologiczne wskazują, że nasi przodkowie używali również innych budulców – kamieni i ziemi. Birów na przestrzeni wieków zamieszkiwały bardzo różne plemiona, na miejscu zniszczonych osad powstawały kolejne. Według źródeł historycznych ostatni ufortyfikowany gród zbudowany został w tym miejscu w XIII wieku – nie przetrwał długo, bowiem już na przełomie XIII i XIV wieku doszło do jego spalenia, prawdopodobnie z winy księcia czeskiego Wacława, z którym Władysław Łokietek, wtedy jeszcze jako książę brzeski, toczył walkę o panowanie nad Krakowem.

Czasy przedhistoryczne i średniowieczne

Jednak historia Birowa sięga daleko dalej w przeszłość niż czasy Piastów. Przeprowadzone w tym miejscu badania archeologiczne potwierdziły, że Birów był zamieszkany przez naszych praprzodków już 30 000 lat temu – znaleziono w tym miejscu wiele pochodzących z  różnych epok przedmiotów, między innymi groty strzał, gliniane naczynia czy krzemienne narzędzia. To, że różne plemiona wybierały właśnie to miejsce, wysoką na ponad 460 metrów górę, wynikało prawdopodobnie z bardzo korzystnego ukształtowania terenu, które zwiększało obronność osady.

Kurhany

Cmentarzysko kurhanowe u stóp góry to pozostałość po ostatnim okresie osadnictwa na Birowie. Według przeprowadzonych w tym miejscu badań archeologicznych w 1992 roku znajdowały się w tym miejscu trzy kurhany, choć w żadnym z nich nie odnaleziono szczątków ludzkich.

Jaskinie Birowa

Birów to ciekawa góra dla miłośników turystyki górskiej i wspinaczki. Urozmaiceniem wędrówki są liczne, zazwyczaj krótkie jaskinie, powstałe w wyniku erozji miękkiego wapienia. Jaskinie te w minionych epokach były domem nie tylko dla ludzi, ale również zwierząt. Wśród szczątków odkrytych w czasie prac archeologicznych znaleziono tam między innymi fragmenty poroży reniferów oraz kości niedźwiedzia jaskiniowego. Ze szczytu góry rozciąga się ponadto piękny widok na panoramę Wyżyny Częstochowskiej.

Zwiedzanie Birowa

Gród na górze Birów jest dostępny dla zwiedzających w okresie od 24 kwietnia do końca października. Szczegółowe informacje turystyczne na temat zwiedzenia znajdziemy na stronie firmy Zamek – administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką.

śr. ocena 5 / głosów 6