Zewnętrzny audyt sposobem na optymalizację działalności firmy

Istnieje wiele sposobów na optymalizację działalności firmy. Jednym z nich jest zewnętrzny audyt, według wielu ekspertów najbardziej efektywny oraz przynoszący największe korzyści przedsiębiorstwu. Dzięki niemu można sprawdzić, czy poszczególne działy firmy a także ona sama jako całość, funkcjonują należycie. Zewnętrzny audytor pomoże dostrzec to, co często umyka uwadze przedsiębiorcy.

audyt-zewnetrzny

Audyt nie zawsze dotyczy firmy jako całości. Równie dobrze może on wiązać się z oceną przez niezależnego audytora konkretnego procesu, projektu albo nawet pojedynczego produktu. Niezwiązany w żaden sposób z przedmiotem oceny ekspert sprawdzi, czy weryfikowane przez niego produkty lub procesy są zgodne z ustalonymi dla nich normami, standardami, zasadami prawa lub innymi regułami. Pozwala to uzyskać obiektywne spojrzenie na zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Dwa rodzaje audytu

Audyt zewnętrzny może przybierać dwojaką formę.

Dla optymalizacji działalności firmy, równie ważny jest audyt drugiej, jak i trzeciej strony – wyjaśnia specjalistka z biura rachunkowego SIGMA, działającego na polskim rynku od niemal 30 lat – Pierwszy jest zlecany przez firmę podwykonawcy. Audyt trzeciej strony przeprowadza się z kolei w celu uzyskania certyfikatu i mogą go wykonać wyłącznie jednostki, mające uprawnienia do potwierdzenia zgodności danego systemu z normami.

Oba rodzaje audytu zewnętrznego pozwolą zoptymalizować zarówno koszty bieżącego funkcjonowania firmy, jak i sposób jej zarządzania oraz organizacji.

Korzyści płynące z weryfikacji

Certyfikat, uzyskany po pomyślnym przejściu procedury weryfikacji, podnosi prestiż firmy i poprawia jej pozycję na rynku, ale to tylko jedna z zalet przeprowadzenia zewnętrznego audytu. Pozwala on również poprawić działanie przedsiębiorstwa, a także obniżyć koszty jego funkcjonowania, a nawet koszty zatrudnienia pracowników.

Optymalizacja działalności firmy, to również zmiana sposobu pracy w jej strategicznych obszarach, inna organizacja logistyki oraz dystrybucji, zwrócenie uwagi na rozłożenie kosztów produkcji oraz usprawnienie zarządzania i planowania budżetu przedsiębiorstwa. To, czy wszystkie te elementy działają prawidłowo, pozwoli sprawdzić zewnętrzny audyt. Dzięki niemu dostrzec można problemy związane z funkcjonowaniem firmy i wprowadzić odpowiedni plan w celu ich naprawy.

śr. ocena 5 / głosów 5