Zbiorniki bezodpływowe szczelne – charakterystyka

Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej wymusza na właścicielach działek konieczność poszukiwania innych sposobów radzenia sobie ze ściekami komunalnymi i wodą opadową. Metod zagospodarowania nieczystości z domowej instalacji wodnej jest wiele, a w ostatnim czasie rosnącym zainteresowaniem cieszą się małe oczyszczalnie ekologiczne i biologiczne. Innym, wciąż popularnym rozwiązaniem jest budowa szamba, czyli bezodpływowego zbiornika na ścieki.

zbiornik-na-scieki

Budujemy szambo

Głównym powodem, dla którego inwestorzy decydują się na budowę szamba, zamiast przydomowej oczyszczalni ścieków, są oczywiście koszty. Cena zakupu i montażu bezodpływowego zbiornika jest znacznie niższa, niż budowa pełnej instalacji. Jednak przygotowując się do wybudowania szamba, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Pierwszą z nich jest pozwolenie na budowę. W sytuacji, gdy szambo uwzględniono już w planie zagospodarowania działki, nie będzie ono potrzebne. Jeśli jednak szambo budujemy później, koniecznie trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie. Po drugie, przed wyborem konkretnego rozwiązania, warto zapoznać się z wymogami, jakie powinien spełniać bezodpływowy zbiornik na ścieki.

Zbiorniki bezodpływowe szczelne

Tradycyjne szamba budowane były z betonu, bezpośrednio na miejscu, co wiązało się jednak z koniecznością prowadzenia długich prac w technologii mokrej, skutkujących często bardzo mocnym zanieczyszczeniem działki. Tę technologię wyparły następnie szamba z betonowych kręgów, te jednak charakteryzowały się niską szczelnością. Obecnie znacznie częściej szamba wykonuje się ze zbiorników prefabrykowanych.

Wybór gotowego zbiornika bezodpływowego ma więc dwie podstawowe zalety: jego montaż jest szybki i łatwy, a eksploatacja wolna od ryzyka powstawania nieszczelności. To bardzo ważne, ponieważ rozszczelnianie się zbiornika skutkuje przepełnianiem się szamba w wyniku przedostawania się do jego wnętrza wód gruntowych i podskórnych, co wymusza na właścicielu znacznie częstsze korzystanie z usług wozu asenizacyjnego.

Dostępne w ofercie firmy InterEco zbiorniki bezodpływowe zapewniają pełną szczelność, dzięki wykorzystaniu do ich produkcji laminatu poliestrowo-szklanego. Tworzywo o dużej gęstości uniemożliwia przenikanie wody do środka zbiornika, a nieczystościom – wędrówkę w przeciwnym kierunku.

Choć zbiorniki bezodpływowe szczelne z laminatu są bardzo lekkie (co ułatwia ich transport i montaż), charakteryzują się jednocześnie bardzo dużą trwałością. Szamba prefabrykowane z tworzywa sztucznego są odporne na oddziaływanie substancji chemicznych, zawartych w ściekach, a także mechaniczny nacisk, jaki na jego ściany mogą wywierać wody gruntowe.

śr. ocena 5 / głosów 5