Sposoby zastosowania zaworów próżniowych

Zawory próżniowe wykorzystywane są do sterowania przepływem próżni oraz sprężonego powietrza. Odpowiadają one za zapewnienie bezawaryjnej pracy systemów podciśnieniowych. Można je podzielić na kilka rodzajów – w poniższym artykule prezentujemy krótkie charakterystyki wraz ze sposobami zastosowania zaworów elektromagnetycznych, pneumatycznych oraz ręcznych.

zawor-prozniowy

Zawory elektromagnetyczne

Aby zapewnić bezawaryjną pracę systemów próżniowych, należy zastosować zawory próżniowe, które służą do regulacji przepływu próżni i sprężonego powietrza. Dzięki nim można uniknąć problemów, gdyż zwiększają one bezpieczeństwo procesów.

Ze względu na rodzaj sterowania wśród zaworów można wyróżnić kilka rodzajów. Zawory elektromagnetyczne, w których elementem sterującym jest cewka elektromagnetyczna, są sterowane sygnałami elektrycznymi – bezpośrednio lub pneumatycznie. W trakcie przepływu prądu elektrycznego powstaje pole magnetyczne, przyciągające rdzeń lub ruchomą kotwicę, które pokonują siłę sprężyny i zostają przyciągnięte do ogranicznika. Elementy te wracają do pozycji wyjściowej na skutek zaniku przepływu prądu oraz działania siły sprężyny.

Zawory elektromagnetyczne są używane w celu regulacji przepływu mediów ciekłych lub gazowych – w systemach pneumatycznych i dozujących, kompresorach powietrznych, instalacjach chłodniczych, ciepłowniczych oraz przemysłowych, a także w oczyszczalniach ścieków i suszarniach.

Zawory sterowane pneumatycznie

Zawory sterowane pneumatycznie to zawory bezpośredniego działania, w których siła, która pochodzi od ciśnienia powietrza sterującego, przenoszona jest bezpośrednio na element odcinający zaworu. Są one bardziej odporne na media lepkie i zanieczyszczone. Można je podzielić na:

Zawory grzybkowe – mają teflonowe uszczelnienia, które pozwalają na pracę przy temperaturze medium nawet do 180°C. Zawory z grzybkiem współbieżnym przeznaczone są do regulacji przepływu gazów i pary wodnej oraz cieczy o małym ciśnieniu i niewielkiej prędkości przepływu, ponieważ przepływ cieczy z dużą prędkością przyczynia się do gwałtownego domknięcia grzybka przy zamykaniu zaworu i wywołania „uderzenia hydraulicznego”, doprowadzającego często do zniszczenia zaworu i rurociągu. W zaworach z grzybkiem przeciwbieżnym medium płynie w kierunku przeciwnym do kierunku zamykania grzybka (pod grzybek), a same zawory mogą pracować na cieczach, gazach oraz parze.

Zawory membranowe – mają konstrukcję, która umożliwia im pracę zarówno z cieczami lepkimi oraz dużymi zanieczyszczonymi cząstkami stałymi, jak i mediami czystymi i sterylnymi. Cechują się łagodnie zakrzywionym przepływem, brakiem ostrych przejść między wewnętrznymi płaszczyznami, a także dużą powierzchnią styków w miejscu odcięcia przepływu, dzięki czemu możliwe jest szczelne zamknięcie zaworu nawet w przypadku dostania się cząstki stałej.

Zawory kulowe – charakteryzują się bardzo małym oporem przepływu i możliwością pracy przy dużych ciśnieniach. Z drugiej strony posiadają niską żywotność, która wynika z bardzo trudnych warunków pracy uszczelnienia. Zawory kulowe wymagają również do sterowania napędu obrotowego, bardziej skomplikowanego i zawodnego niż napęd liniowy.

Zawory sterowane ręcznie

Istnieje również rodzaj zaworów sterowanych ręcznie, które wykorzystywane są w sytuacjach, w których wymagane jest odcięcie, zasilanie, zmiana kierunku strumienia podciśnienia bądź napowietrzenie układu próżniowego. Można je spotkać w wykonaniu dwu- i trójdrogowym, a także jako zawory trójpołożeniowe oraz zawory nożne – wyjaśnia ekspert z firmy GRADOS, która jest autoryzowanym dystrybutorem Edwards – światowego lidera produkcji i dostarczania przemysłowych systemów próżniowych oraz redukcji zanieczyszczeń, posiadającej w swojej ofercie szeroki wybór zaworów próżniowych.

śr. ocena 5 / głosów 5