Na czym polegają usługi konwojowania?

Przewóz wartościowych przedmiotów oraz wartości pieniężnych może odbywać się dzięki specjalistycznym konwojom, zapewniającym najwyższe formy bezpieczeństwa. Zadanie to należy powierzyć biurze ochrony, które jest doświadczone, rzetelne i działa zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wymogami prawnymi. Co jeszcze warto wiedzieć o usługach konwojowania?

uslugi-konwojowania

Rzetelność i doświadczenie gwarancją bezpieczeństwa

Usługi konwojowania polegają na zabezpieczeniu danego mienia podczas przechowywania i transportu. Dotyczą zazwyczaj wartości pieniężnych, ale także ważnych dokumentów oraz cennych lub niebezpiecznych przedmiotów. Z tego rodzaju usług korzystają najczęściej banki, instytucje finansowe, obiekty handlowe oraz różnego rodzaju firmy mające styczność z wartościowymi dokumentami lub z obrotem gotówki. Ze względu na wysoki stopień ryzyka tej czynności, należy zadbać, aby firma zajmująca się konwojowaniem gotówki dysponowała odpowiednim zapleczem technicznym oraz wyspecjalizowaną kadrą. Niemniej istotne jest jej doświadczenie oraz potencjał logistyczny. Warto sprawdzić, czy dana agencja ochrony posiada referencje świadczące o jej wiarygodności i rzetelności – tak jak w przypadku Biura Ochrony Gabor z Gdańska, które liczne referencje udostępnia do wglądu na swojej stronie internetowej.

Na czym polega konwojowanie?

Od momentu przejęcia opieki nad mieniem, aż do przetransportowania go w miejsce docelowe, konwojenci mają za zadanie chronić je przed rabunkiem, kradzieżą, zaginięciem lub zniszczeniem. Mienie podlega ochronie fizycznej, dlatego czynnością tą muszą zajmować się wyspecjalizowani, profesjonalni pracownicy, dysponujący pojazdami przystosowanymi do przewozu wartości pieniężnych oraz środkami ochrony osobistej, a także odpowiednim uzbrojeniem i umundurowaniem. Ważne jest również, aby wyznaczone do tego celu osoby posiadały wysokie predyspozycje psychofizyczne i odpowiednie doświadczenie.

W skład konwoju wchodzą: dowódca konwoju, konwojenci, kierowca pojazdu, a także inne osoby wyznaczone do tego zadania. Każda z wymienionych osób ma wyznaczone, ściśle określone zadania wynikające z pełnionej przez nie funkcji i ustalone przez rozporządzenie. Należy podkreślić, iż najważniejszą osobą w konwoju jest dowódca, którego polecenia zobowiązani są wykonywać wszyscy pozostali uczestnicy konwoju. Cały proces powinien odbywać się zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, obowiązujących norm i przepisów.

śr. ocena 5 / głosów 7