Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Nawet najbardziej stabilne przedsiębiorstwa mogą w pewnym momencie swojej działalności doprowadzić do utraty płynności finansowej. Należy pamiętać, że w większości przypadków da się wyjść z kryzysu. Przeszkodą ku temu nie będzie nawet egzekucja komornicza. Rozwiązaniem takich problemów jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy na czym ona polega.

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowania:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego mają pomóc dłużnikowi w uniknięciu ogłoszenia upadłości i dać mu szansę na „wyjście na prostą”. To rozwiązanie korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla jego wierzycieli.

Głównym problemem dotykającym przedsiębiorców podczas postępowania egzekucyjnego są zablokowane konta firmowe, które uniemożliwiają jakiekolwiek przepływy finansowe, a te mogłyby być sposobem na samodzielne wyjście z zadłużenia. I na takie przypadki na szczęście są pewne sposoby – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Ożóg Tomczykowski.

Jak wygląda restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja jest procesem pozwalającym przedsiębiorcy na skuteczne wyjście z długów. Jej pierwszy typ, czyli postępowanie o zatwierdzenie układu, może zostać przeprowadzony, kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 procent ogólnej sumy wierzytelności. W takiej sytuacji dłużnik może sam zbierać głosy wierzycieli.

Kolejny typ restrukturyzacji, przyspieszone postępowanie układowe, polega na skróceniu procedury i pozwala na zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Ten rodzaj restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w podobnej sytuacji, jak postępowanie o zatwierdzenie układu.

Innym sposobem jest postępowanie układowe, które stosuje się w odniesieniu do tych przedsiębiorstw, w których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 procent sumy wierzytelności. Typowym elementem dla tego rodzaju restrukturyzacji jest ustalanie przez nadzorcę sądowego składu masy układowej. Dokonuje on tego w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania układowego.

Ostatnim typem restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne, w którym sąd odbiera dłużnikowi zarząd i zamiast niego wyznacza zarządcę. Jego głównymi zadaniami jest ustalenie składu masy sanacyjnej i sporządzenie spisu wierzytelności.

Jak restrukturyzacja pomaga przedsiębiorstwu?

Kiedy postanowienie zatwierdzające układ uprawomocni się, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi ulegają umorzeniu z mocy prawa.

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem z mocy prawa ulega zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania. Przedsiębiorca otrzymuje tym samym czas na to, aby samodzielnie poradzić sobie z trudną sytuacją finansową.

Jeśli natomiast chodzi o postępowanie sanacyjne, to w jego przypadku postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi także ulega zawieszeniu z mocy prawa (jeśli zostało wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego).

śr. ocena 5 / głosów 6