Jakie zastosowanie mają zawory kriogeniczne?

Ciecze kriogeniczne to skroplone gazy, które stosujemy w różnych dziedzinach życia i branżach, między innymi skroplony gaz ziemny. Skraplanie pozwala na zmniejszenie objętości gazu ziemnego aż kilkaset razy, co ułatwia transport i przechowywania substancji. Gaz ziemny nazywa się często paliwem przyszłości ze względu na jego potencjał. Co warto wiedzieć o armaturze kriogenicznej, a konkretniej zaworach kriogenicznych?

zawory-kriogeniczne

Co warto wiedzieć o skroplonym gazie ziemnym?

By wyjaśnić istotę zastosowania armatury kriogenicznej, musimy zacząć od właściwości gazu ziemnego. Główny składnik gazu ziemnego to zawsze metan, najprostszy nasycony węglowodór. Skroplenie metanu wymaga obniżenie temperatury aż do -162°C. Taka sama wartość musi być też utrzymana, by gaz ziemny pozostał skroplony, po prostu w stanie ciekłym. Konieczne jest stosowanie izolowanych zbiorników kriogenicznych, a także armatury kriogenicznej, dostosowanej do pracy przy odpowiednio niskich temperaturach. Skroplony gaz ziemny jest dla nas bezpieczny, jednak jego opary, czy przejście z powrotem w formę gazową mogą stanowić zagrożenie – między innymi dlatego, że wzrasta objętość gazu, a my nie możemy dopuścić do rozszczelnienia instalacji.

Zawory kriogeniczne – część armatury kriogenicznej

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Arko z siedzibą w Warszawie, doświadczeni producenci armatury kriogenicznej tworzą swoje oferty w taki sposób, by instalatorzy mogli stworzyć kompletną instalację skroplonego gazu ziemnego. Taka oferta to różnego rodzaju elementy armatury, którą wykorzystuje się w czasie transportu skroplonego gazu ziemnego, w czasie jego magazynowania i tzw. regazyfikacji, czyli zamianie gazu ziemnego z postaci skroplonej na postać gazową przez ogrzewanie substancji. Wszystkie zawory kriogeniczne do użytku gazem ziemnym muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub brązu, by mogły zostać dopuszczone do użytku. W praktyce rzadziej stosuje się zawory z korpusami wykonanymi z brązu, ponieważ stop ten ma niską temperaturę topnienia, a to zagrożenie w razie wystąpienia pożaru.

Zawory kriogeniczne muszą być wykonane jako ognioodporne zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane certyfikaty. Dostępne są na przykład zawory grzybkowe  i zasuwy ręczne, czy sterowane pneumatycznie lub elektrycznie, sterowane pneumatycznie lub elektrycznie zawory regulacyjne, zawory zwrotne, a także zawory trójdrożne do montażu zaworów bezpieczeństwa. Potwierdza to, że pakiety oferowane przez sprawdzonych producentów i dostawców armatury kriogenicznej pozwalają na konstruowanie kompletnych instalacji, do których nie będzie trzeba szukać dodatkowych elementów w innych źródłach.

śr. ocena 5 / głosów 5