Jak odzyskać spłacony dług?

Czasem bywa tak, że komornik zajmie dług, który dawno już spłaciliśmy. Jego odzyskanie może nastręczać pewnych trudności i zdecydowanie będzie wymagało pomocy prawnika. Jeżeli sprawa zostanie poprowadzona rzetelnie, możemy nawet liczyć nie tylko na zwrot poniesionych kosztów, ale także odszkodowanie. Przed przystąpieniem do odpowiednich czynności warto uzbroić się w niezbędną wiedzę pozwalającą na znalezienie wspólnego języka z adwokatem.

porady-prawne

Odzyskanie spłaconego długu – przepisy prawne

Sprawy związane z odzyskaniem już spłaconego długu reguluje trzecia część Kodeksu postępowania cywilnego. Dowodzi to, że jeżeli dług został ściągnięty niezgodnie z prawem, mamy możliwość powołania się na jasne przepisy pozwalające na jego odzyskanie. Interpretacja tych przepisów nie powinna nastręczać trudności, ale zdecydowanie warto skorzystać z porad prawnych lub nawet pełnomocnictwa fachowego adwokata – takiego jak Adrian Mika prowadzącego swoją kancelarię na terenie Raciborza. Każda sprawa wygląda bowiem inaczej i przedstawione poniżej ogólne zasady co do odzyskiwania niesłusznie wyegzekwowanego długu należy traktować poglądowo – najbardziej rzetelne informacje uzyskamy zawsze w kancelarii prawnej.

Jaka jest droga postępowania w trakcie odzyskiwania spłaconego długu?

Naszą podstawą prawną będzie przede wszystkim art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Najlepiej zareagować zanim komornik zajmie należność – jeżeli tylko dostrzeżemy, że komornik dochodzi należności już zapłaconej, należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Powinniśmy w nim dochodzić swoich praw – związanych z pozbawieniem tytułu wykonawczego w całości lub części. W przypadku, gdy komornik zajął już część naszego majątku na poczet spłaty długu, który już spłaciliśmy, konieczne będzie dodatkowo wezwanie go do zwrotu całej należności stanowiącej przedmiot jego egzekucji.

Najbardziej skomplikowana jest sytuacja, w której komornik nie tylko skutecznie dokonał egzekucji, ale także przekazał pieniądze wierzycielowi. Zwrotu możemy zażądać na podstawie wyroku w postępowaniu przeciwegzekucyjnym, które musi poprzedzić wszelkie inne działania. Niestety, tego typu sprawy nie są rozwiązywane błyskawicznie i należnego zwrotu możemy spodziewać się dopiero po pewnym czasie. Należy do tego dołożyć fakt, że wierzyciel także ma prawo się bronić i przekazać dochodzenie przez nas należności do rozstrzygnięcia przez sąd. Wydłuża to cały proces i generuje dodatkowe koszty egzekucyjne oraz koszty postępowania.

śr. ocena 5 / głosów 5