Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zużyte akumulatory nie mogą tak po prostu lądować na śmietniku. Zawierają szkodliwy dla człowieka kwas siarkowy, który powoduje silne oparzenia, a także rakotwórcze związki ołowiu, dlatego należy oddawać je do recyklingu. Dzięki recyklingowi akumulatorów nie tylko zabezpieczamy środowisko przed szkodliwymi substancjami, ale także obniżamy koszty produkcji części do nowych akumulatorów.

zuzyte-akumulatory

Chociaż samochody stają się coraz nowocześniejsze i zmieniają się w „jeżdżące komputery” to wciąż polegają na akumulatorze. A akumulator bez względu na to jak będziemy o niego dbać po określonej ilości cykli naładowań i rozładowań przestaje się nadawać do dalszego użytku. Wówczas należy nie tylko kupić nowy, ale pozbyć się starego. Co jednak zrobić ze zużytym akumulatorem?

Postępowanie ze zużytym akumulatorem określa w Polsce ustawa o bateriach i akumulatorach, która nakłada na producentów, pośredników i użytkowników obowiązki związane z produkcją, ekslpoatacją i recyklingiem akumulatorów. W świetle tych przepisów akumulatory powinny być produkowane z wykorzystaniem rygorystycznych norm środowiskowych, a sprzedawcy mają obowiązek przyjmowania zużytego sprzętu od klientów.

Oznacza to, że możemy oddać akumulator bezpośrednio do sklepu, w którym kupujemy nowy akumulator. Należy się również spodziewać, że przy zakupie nowego sprzętu zostaniemy poproszeni o zwrot zużytego akumulatora albo wniesienie opłaty depozytowej.

Gdzie trafia zużyty akumulator

Do produkcji akumulatorów i baterii zużywa się 70%  światowej produkcji ołowiu, dlatego bardzo ważne jest, aby odzyskiwać chociaż część tego surowca. Umożliwia to recykling akumulatorów. Dzięki niemu nie tylko zażegnamy ryzyko wycieku trujących kwasów i substancji do gleby, ale także obniżamy koszty produkcji nowych akumulatorów.

Oddanie akumualtora jest bardzo proste – po prostu oddajesz go do pubktu dystrybucji akumulatorów. Przykładem takiego punktu jest hurtownia akumulatorów Bat Profi z Będzina. Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów w domu albo garażu, ponieważ często skutkuje to wyciekiem elektrolitu na podłogę, który powoduje nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale także narażenie osób trzecich na niebezpieczeństwo. Dlatego zawsze pamiętajmy, aby zużyty akumulator oddać do recyklingu.

śr. ocena 5 / głosów 5