Badania geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy – na czym polegają?

Kupiliśmy działkę, wykonaliśmy na niej dokładne pomiary geodezyjne – co dalej? Zanim zgłosimy się do architekta, który zaprojektuje nasz wymarzony dom, musimy dostarczyć mu jeszcze pełną dokumentację na temat właściwości gruntu w obrębie posesji oraz znajdujących się pod powierzchnią wód gruntowych. Dane te pozyskuje się w wyniku badań geotechnicznych. Na czym one polega i dlaczego są tak ważne?

Na czym polegają badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne mogą być wykonywane na kilka sposobów. Podstawowym z nich jest wykonywanie wierceń, czyli pionowych zagłębień w gruncie. W ten sposób określa się jakość gruntu oraz jego stan. Generalnie zaleca się, żeby do każdego badania wykonać minimum trzy wiercenia na głębokość w graniach 4-5 metrów, jednak w praktyce wielu projektantów radzi sobie z badaniami przeprowadzonymi na mniejszej ilości płytszych wierceń. Jeśli na danej działce podobne badanie były już przeprowadzane w przeszłości, możliwe jest ograniczenie się wyłącznie do wykonania wiercenia kontrolnego w celu uaktualnienia warunków gruntowo-wodnych.

Czy badanie gruntu to tylko wiercenia?

Oczywiście, wykonanie wierceń to nie jedyna metoda wchodząca w zakres badań geotechnicznych. Zdarza się, że wiercenie nie da żadnych konkretnych wyników i nie pozwoli stwierdzić właściwości gruntu. W takich przypadkach cała procedura zostaje poszerzona o badania laboratoryjne. Do ich przeprowadzenia konieczne jest pobranie próbek gleby oraz wód gruntowych. Jeśli badany grunt należy do niespoistych, konieczne jest wykonanie badań przy pomocy specjalnych sond, pozwalających ocenić zagęszczenie gruntu. Wszystkie czynności w ramach badań geotechnicznych powinny być wykonywane przed doświadczonego, posiadającego odpowiednie uprawnienia geotechnika. Usługi z tego zakresu znajdziemy w ofercie firmy Novotech.

Do czego służą badania geotechniczne?

Wszystkie metody badań geotechnicznych służą jednemu celowi – zidentyfikowaniu rodzaju gruntu w ramach działki i określenie jego właściwości. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ pozwala już na etapie projektowania budynku ustalić, jakie rozwiązania technologiczne będą potrzebne do realizacji inwestycji. Większość gotowych projektów architektonicznych opracowywana jest pod kątem gruntów stabilnych o standardowych właściwościach fizykochemicznych. Jeśli nasza działka nie spełnia takich warunków, postawienie takiego obiektu przy użyciu standardowych technologii będzie niemożliwe lub bardzo utrudnione. Należy pamiętać, że wszelkie utrudnienia zwiększają koszt inwestycji, zaś niekorzystne warunki glebowe mogą przyczynić się do szybszego niszczenia budynku. Wcześniejsze zbadanie gruntu pozwala uniknąć takich sytuacji.

śr. ocena 5 / głosów 5