Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

Często przy okazji remontu lub przebudowy domu właściciele stają przed koniecznością przygotowania inwentaryzacji budowlanej. Bywa też, że oryginalny projekt budynku niefortunnie zgubił się lub uległ zniszczeniu – wtedy również potrzebna jest inwentaryzacja. Najłatwiej zlecić to zadanie specjalistom mającym doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów.

inwentaryzacja-budowlana

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana to dokładny projekt techniczny danego obiektu. Pomiary wykonywane są przez specjalistów z natury, dlatego projekt jest wiernym odwzorowaniem aktualnego stanu budynku. Inwentaryzacją może być objęty cały budynek lub jego część (np. tylko klatka schodowa) – w zależności od tego, jakie jest zlecenie i potrzeby klienta. Często inwentaryzacja dotyczy tylko instalacji w związku z jej modernizacją. W zależności od zakresu danego zlecenia inwentaryzacja budowlana składać się może m.in. z opisu technicznego budynku, zwymiarowania rzutów kondygnacji, rzutu dachu, przekrojów, widoku elewacji, zdjęć inwentaryzowanego obiektu oraz wizualizacji budynku, pomieszczeń, elewacji.

Jak wyglądają pomiary?

Prace inwentaryzacyjne dla większej wygody wykonywane są zwykle w zespołach trzyosobowych, w których dwie osoby wykonują pomiary, a trzecia – szkicuje wyniki. Aby pomiary były możliwie najdokładniejsze, stosuje się dalmierze laserowe, tachimetry, taśmy miernicze i metrówki. W budynku pomierzyć trzeba długości i grubości ścian, wysokość pomieszczeń, zaznaczyć lokalizację drzwi i okien oraz wiele innych elementów. Lokale czy budynki nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania do pomiarów inwentaryzacyjnych.

Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja?

Zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego inwentaryzacja jest wymagana w przypadku remontu lub przebudowy budynku, wykonywania nadbudowy, wymiany konstrukcji dachu czy powiększania lub tworzenia kolejnych otworów okiennych. Inwentaryzacja budowlana jest również wykonywana, gdy potrzebna jest ocena stanu technicznego budynku. Również gdy pierwotny projekt się zgubił lub zdezaktualizował, warto rozważyć zlecenie inwentaryzacji. Jeszcze inną sytuacją, w której warto rozważyć przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej, jest zakup domu, budynku, magazynu, biurowca.

Jak wyjaśnia nasz ekspert z firmy Akint: W powyższym wypadku zlecenie niezależnemu ekspertowi przygotowania oceny stanu technicznego budynku może uchronić przed dużą stratą finansową, wynikającą z kupna nieruchomości obarczonej nieujawnionymi przez sprzedającego wadami. Taka inwentaryzacja pozwala też zweryfikować, czy wielkość podanej w ofercie powierzchni użytkowej odpowiada stanowi faktycznemu.

śr. ocena 5 / głosów 2